телефон відділення 251-9-22-02
завідуючий відділенням
Баралюк Василь Володимирович
лікарі відділення
Баралюк Василь Володимирович
Лотоцька Ольга Василівна
Красов Роман Юрійович